Πρόγραμμα πολιτικής προστασίας “Αιγίς”

Πρόκειται για «το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί ποτέ για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα μας», το οποίο θα εξασφαλίσει τα αναγκαία μέσα, την τεχνολογική και εν γένει υλικοτεχνική υποδομή και τον επιχειρησιακό εξοπλισμό.


Η Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Τ.Ε είναι ο σύμμαχός σας σε αυτή την προσπάθεια και μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη μηχανήματος με άμεσες, προσαρμοσμένες λύσεις με τη βοήθεια της επιστημονικής & εξειδικευμένης ομάδας της.