Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα καλαθοφόρα μηχανήματα SOCAGE, MANOTTI, SKYJACK και PLATFORM BASKET.

SOCAGE
SOCAGE

MANOTTI
MANOTTI

SKYJACK
SKYJACK

PLATFORM BASKET
PLATFORM BASKET