Η Εταιρεία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα περονοφόρα
ανυψωτικά μηχανήματα LIUGONG και BAUMANN.

 

LIUGONG
LIUGONG

BAUMANN
BAUMANN