Η Εταιρία είναι εγκατεστημένη κοντά στο κέντρο της Αθήνας και παράλληλα είναι κοντά στις Εθνικές Οδούς Αθηνών - Θεσσαλονίκης και Αθηνών - Κορίνθου, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση ο πελάτης της Αθήνας, αλλά και της Επαρχίας. TEST

Το ιδιόκτητο κτίριο που στεγάζεται τώρα η Εταιρία έχει κατασκευασθεί το 1997 και θεωρείται αρχιτεκτονικά και λειτουργικά το πλέον μοντέρνο και σύγχρονο κτίριο για τον σκοπό που υπηρετεί.

Η στεγασμένη επιφάνεια του κτιρίου που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες της Εταιρίας είναι 2.500 τετ.μετ. και κατανέμεται στα Γραφεία Διοικήσης - Διαχείρισης 300 τετ.μετ., Πωλήσεων - Εκθεσης 600 τετ.μετ., Ανταλλακτικών 350 τετ.μετ., Συνεργείου 750 τετ.μετ. και χώρος Αποθηκών - PARKING 500 τετ.μετ.