Η εταιρία "Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ" ιδρύθηκε το 1972 με την επωνυμία Technicalprofile_picture Service Bureau και πήρε την νομική μορφή ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ το 1979.


Αντιπροσωπεύει και εισάγει στην Ελλάδα μηχανολογικό εξοπλισμό διαφόρων κατηγοριών, αλλά ειδικεύεται κυρίως στα Mηχανήματα Διακίνησης Υλικών, στα Μηχανήματα Αποθηκών, τα Οδοποιητικά και Χωματουργικά Μηχανήματα, τους Γερανούς, τα Σάρωθρα, κλπ.   Η έδρα της Εταιρίας είναι οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Αθήνα, στην οδό Λένορμαν 210, όπου υπάρχουν τα Γραφεία της Διοίκησης, η Εκθεση Μηχανημάτων και το Τμήμα Πωλήσεων, η Αποθήκη Ανταλλακτικών και το Κεντρικό Συνεργείο Συντηρήσεων και Επισκευών των Μηχανημάτων που εισάγονται.Το Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό της Εταιρίας, περιλαμβάνει Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό για την προώθηση των Πωλήσεων και την Τεχνική Εξυπηρέτηση μετά την πώληση.  Το κτίριο είναι από τις πιό σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και καλύπτει στεγασμένη επιφάνεια 2500 τετρ.μ., είναι δε εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση των εξελιγμένων μορφών υπηρεσιών στον κλάδο των μηχανημάτων που αντιπροσωπεύει.Η "Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.", προσφέρει πάντα την πιο κατάλληλη επαγγελματικά λύση στις ανάγκες του πελάτη, τόσο στην επιλογή του όσο και στη συνεχή συντήρησή του.Το Τμήμα Πωλήσεων και Τεχνικής Εξυπηρέτησης περιλαμβάνει δίκτυο 17 αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα.