Συγκροτήματα τεμαχισμού ξύλου, pellets, briguettes

Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα
τους λειοτεμαχιστές HAAS.

HAAS
HAAS