Ειδικά εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό, από Μηχανολόγους Μηχανικούς είναι πάντα σε θέση να βοηθήσει τον υποψήφιο πελάτη μας να επιλέξει σωστά και φθηνά.


Σε πολλές περιπτώσεις συντάσσεται οικονομοτεχνική μελέτη για τις ανάγκες του πελάτη και του προσφέροντα εναλλακτικές λύσεις για να επιλέξει από αυτές που κατά την κρίση του αρμόζουν καλύτερα στις ανάγκες του.


Ακόμα διατηρείται απόθεμα μηχανημάτων για άμεση παράδοση σε αρκετά είδη από αυτά που αντιπροσωπεύονται και εισάγονται.


Το τμήμα πωλήσεων περιλαμβάνει τους εξειδικευμένους πωλητές για την κάθε κατηγορία εισαγόμενων μηχανημάτων, όπως και τους 17 περιφερειακούς αντιπροσώπους επαρχίας που ενημερώνονται συνεχώς στις νέες σειρές μηχανημάτων και παρακολουθούν τις ανάγκες της περιοχής τους και τις ζητήσεις των πελατών τους όπως φαίνεται και στον χάρτη αντιπροσώπων.

Χάρτης αντιπροσώπων
map