Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα τους Διαστρωτήρες Οδοποιΐας Συμπύκνωσης Ασφάλτου (Finishers-Rollers) AMMANN.

AMMANN            AMMANN POSTER.10.5.2016

Paver-AFW-150_Saas-Fee_Schweiz_2011_01.jpg

 

 

 

AMMANN