Το τεχνικό προσωπικό υποστήριξης της Εταιρίας περιλαμβάνει Διπλωματούχο Προιστάμενο
Συνεργείου και ειδικευμένους Τεχνικούς σε κάθε αντικείμενο δραστηριότητας.

Οι συνεχείς εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, επισκέψεις ξένων τεχνικών στις εγκαταστάσεις μας, διατηρούν πάντοτε τις γνώσεις και την εμπειρία του Τεχνικού Προσωπικού μας σε τέτοιο επίπεδο που μας κάνει να υπερηφανευόμαστε για την σημαντικά καλύτερη τεχνική εξυπηρέτηση στην Ελληνική Αγορά.

Αποτελεί συνείδηση του τεχνικού μας προσωπικού η άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση του πελάτη για την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης.

Οι άνετες εγκαταστάσεις του συνεργείου μας, ο πλήρης εξοπλισμός του και η κεντρική τοποθεσία του, εξυπηρετεί άριστα τον σκοπό υποστήριξης των μηχανημάτων μετά την πώληση.

Κινητά συνεργεία της Εταιρίας, κατάλληλα εξοπλισμένα με εργαλεία και ανταλλακτικά περιοδεύουν ανά την χώρα για επιτόπια τεχνική υποστήριξη των πελατών μας αλλά και των αντιπροσώπων μας όταν χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια.