01 Εγκαταστάσεις


Η εταιρία είναι εγκατεστημένη κοντά στο κέντρο της Αθήνας και παράλληλα είναι κοντά στις εθνικές Οδούς Αθηνών - Θεσσαλονίκης και Αθηνών - Κορίνθου, ώστε να έχει άμεση πρόσβαση ο πελάτης της Αθήνας, αλλά και της Επαρχίας.

Περισσότερα

02 Μηχανήματα


Η Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. αντιπροσωπεύει και εισάγει στην Ελλάδα μηχανολογικό εξοπλισμό διαφόρων κατηγοριών, αλλά ειδικεύεται κυρίως στα Μηχανήματα Διακίνησης Υλικών, στα Μηχανήματα Αποθηκών, τα Οδοποιητικά και Χωματουργικά Μηχανήματα, τους Γερανούς, τα Σάρωθρα, κλπ.
Περισσότερα

03 Ανταλλακτικά


Ειδικά μηχανογραφημένο Τμήμα Ανταλλακτικών, σε σύνδεση ΟΝ-LINE με αντιπροσωπευόμενους Οίκους, παρέχει πάντα ανταλλακτικά ετοιμοπαράδοτα ή σύντομης παράδοσης που σπάνια ξεπερνά τις 24ώρες / 1 εργάσιμη ημέρα.
Περισσότερα

04 Συνεργείο


Προσφέρουμε πάντα την πιο κατάλληλη επαγγελματικά λύση στις ανάγκες του πελάτη, τόσο στην επιλογή του όσο και στη συνεχή συντήρησή του.

Περισσότερα


Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1972 και μετατράπηκε σε Α.Ε. το 1979. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Κηφισσό. Ασχολείται με χονδρικό εμπόριο και αποκλειστικές εισαγωγές ανυψωτικών, μηχανουργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών αξιοποιητικών και οικοδομικών μηχανημάτων. Εισάγει ακόμη εξοπλισμό καθαριότητας πόλεων.