Καλαθοφόρα

ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΕ ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ HDPE (1ΚV), εμπορικού τύπου 16Α, κατασκευής SOCAGE, προέλευσης Ιταλίας, επί πλαισίου αυτοκινήτου PIAGGIO 2,8 tn 4 χ 2 (ή επί οχήματος pick up 4 x 2 & 4 χ 4), με: ύψος εργασίας 16 m περίπου και μέγιστη οριζόντια επέκταση 7,5 m περίπου.
Ο όμιλος SOCAGE, διαθέτει μία από τις πιο εκτεταμένες σειρές υπερκατασκευών καλαθοφόρων στην αγορά, με ύψη εργασίας από 12 m έως 100 m. Διαβάστε όλα του τεχνικά χαρακτηριστικά στο φυλλάδιο ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.