Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα σαρωθρά μηχανήματα FIORENTINI, MATHIEU, RAVO, SCARAB και BIO STRADA.

FIORENTINI
FIORENTINI

MATHIEU
MATHIEU

RAVO
RAVO

SCARAB
SCARAB

BIOSTRADA
BIOSTRADA